Planeeringute teated 2020

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 628 Kuusalu aleviku Soodla tee 3 kinnistu (35201:004:0029) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu alevik Soodla tee 3 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande koostamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 08.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 628 Kuusalu aleviku Soodla tee 3 kinnistu (35201:004:0029) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 607 Salmistu küla Kuru tee 9 (35301:001:0337), Kuru tee 11 (35201:001:0338) Kuru tee 13 (35201:001:0339) ja Kuru tee 15...

Salmistu küla Kuru tee 9, 11, 13 ja 15 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 607 Salmistu küla Kuru tee 9 (35301:001:0337), Kuru tee 11 (35201:001:0338) Kuru tee 13 (35201:001:0339) ja Kuru tee 15...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 608 Saunja küla Uus-Keskküla kinnistu (35201:003:0226) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Saunja küla Uus-Keskküla kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 01.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 608 Saunja küla Uus-Keskküla kinnistu (35201:003:0226) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 24.oktoobri 2019 aastal korraldusega nr 686 algatatud Põhja küla Merikadaka    kinnistu     (35201:002:0213)    detailplaneeringu eskiisi...

Põhja küla Merikadaka kinnistu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 24.oktoobri 2019 aastal korraldusega nr 686 algatatud Põhja küla Merikadaka    kinnistu     (35201:002:0213)    detailplaneeringu eskiisi...

Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2019 korraldusega nr 474 algatatud Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Kahala küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 27.juuni 2019 korraldusega nr 474 algatatud Kahala küla Mustametsa kinnistu (35203:001:0015) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 198 algatatud Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 198 algatatud Sõitme küla Tamme kinnistu (35301:001:0209) detailplaneeringu eskiismaterjalid on kättesaadavad Kuusalu valla kodulehel ja...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 569 kehtestati Tapurla küla Toomelahe kinnistu (42301:001:0784) detailplaneering.   ...

Tapurla küla Toomelahe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 569 kehtestati Tapurla küla Toomelahe kinnistu (42301:001:0784) detailplaneering.   ...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 568 kehtestati Kahala küla Jaama kinnistu (35203:003:0532) detailplaneering.   Detailp...

Kahala küla Jaama kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.septembril 2020 otsusega nr 568 kehtestati Kahala küla Jaama kinnistu (35203:003:0532) detailplaneering.   Detailp...

Kuusalu Vallavolikogu algatas 16.septembril 2020 aastal korraldusega nr 43 Hara küla Viki kinnistu (42301:002:0141), Lauri kinnistu (42301:002:0569), Lauri-Kalda kinnistu (42301:002:0496),...

Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kuusalu Vallavolikogu algatas 16.septembril 2020 aastal korraldusega nr 43 Hara küla Viki kinnistu (42301:002:0141), Lauri kinnistu (42301:002:0569), Lauri-Kalda kinnistu (42301:002:0496),...

Kuusalu Vallavalitsuse 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 522 algatatud Vahastu küla Vahastu ühistu 8 kinnistu   (35204:003:0070)  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu...

Vahastu küla Vahastu ühistu 8 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 522 algatatud Vahastu küla Vahastu ühistu 8 kinnistu   (35204:003:0070)  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 521 Kiiu aleviku Mõisa tee 27 ja selle lähiala kinnistu (35201:003:1180) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 521 Kiiu aleviku Mõisa tee 27 ja selle lähiala kinnistu (35201:003:1180) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 522 Vahastu küla Vahastu ühistu 8 kinnistu (35204:003:0070) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Vahastu küla Vahastu ühistu 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 522 Vahastu küla Vahastu ühistu 8 kinnistu (35204:003:0070) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 523 Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu (35204:010:0050) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 03.septembril 2020 aastal korraldusega nr 523 Vahastu küla Kadaka ühistu 7 kinnistu (35204:010:0050) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.   ...

Kuusalu Vallavalitsuse 11.juunil 2020 aastal korraldusega nr 362 algatatud Kuusalu aleviku  Kangru tn 5   (35301:001:0700) kinnistu  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu...

Kuusalu aleviku Kangru tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 11.juunil 2020 aastal korraldusega nr 362 algatatud Kuusalu aleviku  Kangru tn 5   (35301:001:0700) kinnistu  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu...

Kuusalu Vallavalitsuse 17.mai 2018 aastal korraldusega nr 244 algatatud Kuusalu aleviku Kuuse tn 3   (35201:004:0220) kinnistu  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub...

Kuusalu aleviku Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 17.mai 2018 aastal korraldusega nr 244 algatatud Kuusalu aleviku Kuuse tn 3   (35201:004:0220) kinnistu  detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub...

Kuusalu Vallavalitsuse 03.septembri 2020 korraldusega nr 520 võeti vastu Uuri küla Iisaka (35301:001:0068)  kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Uuri küla Iisaka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 03.septembri 2020 korraldusega nr 520 võeti vastu Uuri küla Iisaka (35301:001:0068)  kinnistu detailplaneering.   Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 519 Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas...

Andineeme küla Vaino ja Taneli kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 519 Andineeme küla Vaino (35301:001:0927) ja Taneli (35203:001:0620) kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas...

Kuusalu Vallavalitsus algatas 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 518 Andineeme küla Männimäe kinnistu (35301:001:0971) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Andineeme küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 27.augustil 2020 aastal korraldusega nr 518 Andineeme küla Männimäe kinnistu (35301:001:0971) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning mittealgatas...

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne

Kuusalu Vallavolikogu 17. juuni 2020 otsusega nr 35 võeti vastu Salmistu küla Pedassaare tee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering ja...

Kuusalu Vallavalitsuse 02.juulil 2020 aastal korraldusega nr 429 algatatud Andineeme küla  Tülivere ühistu 26 (35301:001:0302) ja Tülivere ühistu üldmaa (35301:001:0296) ...

Andineeme küla Tülivere 26 ja Tülivere üldmaa detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 02.juulil 2020 aastal korraldusega nr 429 algatatud Andineeme küla  Tülivere ühistu 26 (35301:001:0302) ja Tülivere ühistu üldmaa (35301:001:0296) ...