Puudega inimese toetus

Puudega inimese toetus on ette nähtud raske ja sügava puudega isiku toimetuleku soodustamiseks ja seda võib maksta elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks või isikliku abistaja saamiseks

Toetuse suurus kuni 320 eurot aastas

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage Puudega inimese toetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-postile laekub kinnituskiri.

 


 

Taotluse saab arvutisse laadida, täita elektrooniliselt või paberil:
Taotluse vorm

Blankette saab ka vallamajast.