Raske ja sügavapuudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu-ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses

Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine"; „Raske ja sügavapuudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu-ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses" 01.01.2021-31.12.2022