Sünnitoetus

Sünnitoetust saab taotleda lapsevanem tingimusel, et lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kuusalu vallas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

Toetus makstakse kahes võrdses osas: I osa toetusest (200 eurot) makstakse kuni 3 kuud pärast lapse sündi. Sünnitoetuse II osa (200 eurot) makstakse lapse 1-aastaseks saamise kuul kui laps on jätkuvalt olnud aasta jooksul rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik.

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage sünnitoetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-postile laekub kinnituskiri.

 


 


Taotluse vormi saab täita ka paberil. Blanketi  saab veebilehelt või Kuusalu vallamajast hoolekandeteenistusest.