Tervisetoetus

Tervisetoetust makstakse Kuusalu valla riskigruppi (vähekindlustatud isik või pere, kelle igakuine sissetulek jääb alla kohaliku toimetulekupiiri (alla 300 euro); seadusjärgsete ülalpidajateta üksi elav pensionär; raske või sügava puudega inimene) kuuluvale isikule või perele.

 

Ravimihüvitise taotlemiseks esitatakse esmakordsel pöördumisel arstitõend, mis kinnitab, et ravimite tarvitamine on inimesele vajalik.

 

Avaldusele lisatakse ostetud ravimite nimelised maksekviitungid.

 

Toetust makstakse kuni 60 eurot ühele taotlejale kvartalis. Iga kord tuleb teha uus avaldus.

 

Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel võetakse arvesse puuetega inimeste sotsiaaltoetus isikute puhul, kelle sissetulek ületab kohalikku toimetulekupiiri 1,5 kordselt.

 

Väljamakse aluseks on kuludokumendid või teenuse osutaja poolt esitatud arve.

 

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage Tervisetoetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-postile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

Taotluse saab arvutisse laadida, täita elektrooniliselt või paberil:
Taotluse vorm

Blankette saab ka vallamajast.