Tervisetoetus

Tervisetoetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele:
  1) retseptiravimite ostmiseks;
  2) tervishoiuteenuste saamiseks;
  3) abivahendite omaosaluse hüvitamiseks, ostmiseks ja üürimiseks.

Retseptiravimite ostukulu hüvitatakse isikule või perele, kelle sissetulek isiku kohta jääb alla 1,5-kordse kohaliku toimetulekupiiri.
Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel võetakse arvesse puuetega inimeste sotsiaaltoetus riskigruppi kuuluvate isikute puhul, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri.
Tervisetoetuse taotlemisel võib haridus- ja sotsiaalteenistus küsida täiendavat arstitõendit, konsulteerida teenuse osutaja või raviarstiga.
Tervisetoetuse taotlemisel retseptiravimite ostmiseks lisatakse taotlusele nimelised kuludokumendid. Arvesse võetakse taotluse esitamise kuupäevale eelnenud 3 (kolme) kuu kuludokumendid.
Tervisetoetus makstakse esitatud nimeliste kuludokumentide summa ulatuses, kuid mitte üle kinnitatud piirmäära.

Toetuse suurused on:
  1) retseptiravimite ostmiseks kuni 60 eurot kvartalis;
  2) tervishoiuteenuste saamiseks kuni 130 eurot aastas, kui taotleja sissetulek jääb alla 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri ning kuni 65 eurot aastas riskigruppi kuuluvale taotlejale, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri;
  3) abivahendite hankimiseks kuni 130 eurot aastas, kui taotleja sissetulek jääb alla 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri ning kuni 65 eurot aastas riskigruppi kuuluvale taotlejale, kelle sissetulek ületab 1,5-kordset kohalikku toimetulekupiiri.

Põhjendatud juhul võib vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul ettenähtud piirmäärasid ületada kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordse töötasu alammäära ulatuses ühe taotluse kohta.

Taotlemine Spoku keskkonnas

Taotluse saab ka arvutisse laadida või paberil täita:
Taotluse vorm

Blankette saab ka vallamajast.