Toidutoetus

Kõigile Kuusalu valla elukohajärgsetes koolides õppivatele üldhariduskoolide õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna.

Lisaks makstakse toidutoetust:
1) Kuusalu valla riskirühma perede lastele, kes käivad lasteaias või õpivad ametikoolis (kuni 21. eluaastani);
2) Kuusalu valla erivajadustega lastele, kes õpivad või käivad lasteasutuses väljaspool Kuusalu valda.

Toidutoetuse vormikohased avaldused tuleb esitada vallavalitsusele 19. septembriks või 15. jaanuariks. Ametikoolide õpilased või lapsevanemad esitavad avalduse vallavalitsusele samuti 19. septembriks või 15. jaanuariks.

Toetuse vorm:
Osalus- ja toidutoetuse avaldus

Ametikoolide õpilastele kantakse toidutoetus 35 eurot õpilase arvelduskontole pärast seda, kui kool on esitanud kirjaliku teate õpilase vähemalt rahuldava koolikohustuse täitmise kohta eelneval kuul.