KUUSALU VALLAVALITSUSE LIIKMED

Kuusalu vallavalitsuse koosseis alates 01. detsembrist 2021:

Terje Kraanvelt (vallavanem) Terje.Kraanvelt@kuusalu.ee 511 8956
Mart Laanpere mart.laanpere@kuusalu.ee 527 8437
Kaupo Parve kaupo.parve@gmail.com 510 3992
Ranno Pool ranno@mail.com 5649 4882
Sander Valdmaa sander.valdmaa@gmail.com 5349 0807
Mait Kröönström mait.kroonstrom@gmail.com 512 9082