Ametikooli õpilase toetus

Ametikooli õpilase toetust makstakse pärast põhikooli lõpetamist kutseõppe õppekaval õppivatele riskigruppi kuuluvale õpilastele kuni 21. eluaastani.
Esitada tuleb tõend õppimise kohta ja kooli ees ei tohi olla õppevõlgnevusi. Toetuse suurus on 35 eurot kuus õppeperioodil.

Taotlusvorm