Kuusalu vallavalitsus avalikustab „Kuusalu valla jäätmekava aastateks 2022-2026" projekti, millele saab esitada ettepanekuid ja arvamusi kuni 1. veebruarini 2022.

Uue jäätmekava koostas MTÜ Jäätmehalduskeskus. Jäätmekava kirjeldab korraldatud jäätmeveo ja jäätmete liigiti kogumise arendamist Kuusalu vallas. Praegu osutab vallas korraldatud jäätmeveo teenust AS Eesti Keskkonnateenused, kellega sõlmitud leping kehtib 2022. aasta lõpuni, seejärel tuleb kokku leppida uued põhimõtted ning korraldada riigihange uue jäätmevedaja leidmiseks.

Jäätmekavaga saab tutvuda veebis SIIN, paberil dokumente saab lugeda vallamajas (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) lahtiolekuaegadel E, T, N kell 8-16, K kell 8-18.

Avalike konteinerite esialgseid asukohti näeb SIIT.

Novembris külavanematelt kogutud ettepanekud on kätte saadud ning võetakse menetlusse koos avalikustamise käigus saadud tagasisidega, juba tehtud ettepanekuid pole vaja uuesti teha.

 Tagasiside ja küsimused jäätmekava projekti kohta: valla keskkonnaspetsialist Margus Kirssmargus.kirss@kuusalu.ee.