Küttetoetus

Küttetoetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele üks kord aastas küttekulude tasumiseks.

Toetuse suurus on kuni 200 eurot aastas.
 

Taotluse saab arvutisse laadida, täita elektrooniliselt või paberil:
Taotluse vorm

Blankette saab ka vallamajast.