Küttetoetus


Küttetoetust määratakse ja makstakse taotluse alusel riskigruppi kuuluvale isikule või perele üks kord aastas küttekulude tasumiseks.

Toetuse suurus on 200 eurot aastas ühele perele.
 

Taotluse saab arvutisse laadida, täita Spoku keskkonnas või paberil:
Taotluse vorm

Blankette saab ka vallamajast.