Puudega inimese toetus

Puudega inimese toetust määratakse ja makstakse taotluse alusel raske ja sügava puudega isikule elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks.

Toetuse suurus on kuni 320 eurot.

Taotluse saab täita elektrooniliselt või paberil:
Taotluse vorm

Blankette saab ka vallamajast.

Täiendav info:

Sotsiaaltoetuste spetsialist

(Ruum 115)

Ene Rebane

606 6378

5349 9503

ene.rebane@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00