Toidutoetus

Kõigile Kuusalu valla elukohajärgsetes koolides õppivatele üldhariduskoolide õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna.

Lisaks makstakse toidutoetust:
1) Kuusalu valla riskirühma perede lastele, kes käivad koolieelses lasteasutuses;
2) Kuusalu valla erivajadustega lastele, kes õpivad või käivad lasteasutuses väljaspool Kuusalu valda.

Toidutoetuse vormikohased avaldused tuleb esitada vallavalitsusele kaks korda aastas 15. septembriks ja 15. jaanuariks.

Toetuse vorm:
Osalus- ja toidutoetuse avaldus