Toidutoetus

Toidutoetust määratakse riskigruppi kuuluvale perele, kelle laps käib Kuusalu valla või Loksa linna koolieelses lasteasutuses toiduarvete hüvitamiseks. Toidutoetust määratakse ka riskigruppi kuuluvale perele, kelle puudega laps õpib või käib koolieelses lasteasutuses väljaspool Kuusalu valda.
Toetust taotletakse kaks korda õppeaasta jooksul. Taotluste esitamise tähtajad on 15. september ja 15. jaanuar. Muul ajal võib esitada taotlusi ootamatult tekkinud majanduslike raskuste tõttu ja toetus määratakse avalduse esitamisele järgnevast kuust.
Toetus määratakse vastavalt tegelikule kulule ning makstakse välja teenuseosutajale.

Taotlemine Spoku keskkonnas

 

Toetuse vorm:
Osalus- ja toidutoetuse avaldus