ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Töötamise asukoht E-post Telefon
koht täitmata Abivallavanem      
Kair Tammel Arendusspetsialist II korrus kair.tammel@kuusalu.ee 6014327
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialisttegeleb planeeringute sisuliste küsimustega.

II korrus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Maris Torga Planeeringute spetsialist, tegeleb planeeringute teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. II korrus maris.torga@kuusalu.ee 6000857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
II korrus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. II korrus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. II korrus rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Elina Einaru Keskkonnaspetsialist II korrus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja remondiga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuse ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

I korrus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist II korrus alo.reidolv@kuusalu.ee 6066387
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja  tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. II korrus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209