ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
koht täitmata Abivallavanem      
Kair Tammel Arendusspetsialist 214 kair.tammel@kuusalu.ee 6014327
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialisttegeleb planeeringute sisuliste küsimustega.

217 kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Maris Torga Planeeringute spetsialist, tegeleb planeeringute teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. 217 maris.torga@kuusalu.ee 6000857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
217 ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. 217 enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
5243977
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. 215 rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Elina Einaru Keskkonnaspetsialist 217 elina.einaru@kuusalu.ee 6066391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja remondiga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuse ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

110 madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist 215 alo.reidolv@kuusalu.ee 6066387
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja  tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. 215 kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209