Vastuvõtud vallamajas toimuvad ainult eelneval kokkuleppel ametnikuga E 8.30-12 ja K 13-18. 
ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Andres Põdra Arendusjuht 111 andres.podra@kuusalu.ee
601 4327
5430 1327
Kair Tammel Haldusspetsialist 111 kair.tammel@kuusalu.ee 606 6374 5886 3747
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialistPlaneeringute sisulised küsimused.

217 kadi.raudla@kuusalu.ee

606 6379
5348 4442

Maris Kirsimaa Planeeringute spetsialistPlaneeringute teavitused, kirjavahetus ning arhiivi pidamine. 217 maris.kirsimaa@kuusalu.ee 600 0857
Engela Rajamägi

Ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, eskiiside kooskõlastamine.

217

engela.rajamagi@kuusalu.ee

606 6384
5306 3023

Enno Tammemäe

Ehitusspetsialist 
Kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine. Taristu ehitus- ja kasutusküsimused.

217 enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
524 3977
Maarja-Liis Sepper

Ehitus- ja järelevalve spetsialist

Ehitusloa taotluste ja ehitusteatisiste menetlemine. Ehitusprojektide kontroll.

217 maarja-liis.sepper@kuusalu.ee 606 6385
5481 0124
Margus Kirss Keskkonnaspetsialist  Raieloa taotlused, puurkaevude asukohtade ja ehituslubade kooskõlastamine, jäätmekäitluse ja korraldatud jäätmeveo korraldamine, hajaasustuse programmi taotluste menetlemine, keskkonnamõjude eelhinnangute koostamine ja üldine keskkonnaalane nõustamine. 215

margus.kirss@kuusalu.ee

606 6391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist Majandusalaste arenguprogrammide ja -projektide koostamine ja elluviimine, teede remondi- ja hooldustöödega seotud tegevuste korraldamine. Tänavavalgustuse ehitus ja remont, heakorratööde korraldamine, hulkuvate loomadega tegelemine. 111 madis.praks@kuusalu.ee 606 6376
5330 7301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist  Maakorralduse ja maareformi küsimuste lahendamine. 215 alo.reidolv@kuusalu.ee 606 6387
Triinu Tomingas Maakorraldaja 215 triinu.tomingas@kuusalu.ee 606 6386