Vastuvõtud vallamajas toimuvad ainult eelneval kokkuleppel ametnikuga. 
ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Kair Tammel Arendusspetsialist 214 kair.tammel@kuusalu.ee 601 4327
Peeter Narusk Juhtiv kommunaalteenuste spetsialist 110 peeter.narusk@kuusalu.ee 606 6374 5886 3747
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialist Planeeringute sisulised küsimused.

217 kadi.raudla@kuusalu.ee

606 6379
5348 4442

Maris Torga Planeeringute spetsialist Planeeringute teavitused, kirjavahetus ning arhiivi pidamine. 217 maris.torga@kuusalu.ee 600 0857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist Konsultatsioonid ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri küsimustes.
Reklaami paigaldamise taotlused, hoonete projekteerimistingimused, ehitusteatised ja ehitusload.
217 ljubov.beglova@kuusalu.ee 606 6384
5306 3023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist  Hoonete kasutusteatised ja kasutusload, rajatiste projekteerimistingimused, ehitusteatised, ehitus- ja kasutusload, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalve, konsultatsioonid kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri küsimustes. 217 enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
524 3977
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist Ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. 215 rihti.vainsar@kuusalu.ee 600 0858
Margus Kirss Keskkonnaspetsialist  Raieloa taotlused, puurkaevude asukohtade ja ehituslubade kooskõlastamine, jäätmekäitluse ja korraldatud jäätmeveo korraldamine, hajaasustuse programmi taotluste menetlemine, keskkonnamõjude eelhinnangute koostamine ja üldine keskkonnaalane nõustamine. 217

margus.kirss@kuusalu.ee

606 6391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist Majandusalaste arenguprogrammide ja -projektide koostamine ja elluviimine, teede ehituse ja remondiga seotud tegevuste korraldamine. Tänavavalgustuse ehitus ja remont, heakorratööde korraldamine, hulkuvate loomadega tegelemine. 110 madis.praks@kuusalu.ee 606 6376
5330 7301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist  Maakorralduse ja maareformi küsimuste lahendamine. 215 alo.reidolv@kuusalu.ee 606 6387
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja  Maamaksuküsimused, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlused ning päringud. 215 kairi.rohtmets@kuusalu.ee 606 6385
5813 1209