Vastuvõtuajad

Esmaspäeval kell 8.30-12 ja kolmapäeval kell 13-18

Vastuvõtuajad kehtivad ehituse, maa ja planeeringute ning sotsiaaltöö valdkonnas. Teiste spetsialistidega vastuvõtt kokkuleppel.

 Esmaspäeval, 25. märtsil ehitusspetsialisti Ljubov Beglova ja planeeringute peaspetsialisti Kadi Raudla vastuvõttu ei toimu, ametnikud on seminaril.
KESKKOND
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391