Vastuvõtuajad

Esmaspäeval kell 8.30-12 ja kolmapäeval kell 13-18

Puhkused 2019 (Exceli-tabel seisuga 29.03.2019)

 

ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Peeter Solman Haldur I korrus keskeriharidus peeter.solman@kuusalu.ee 6014327
Kadi Raudla Planeeringute peaspetsialistkoordineerib ehituse ja  planeerimisega seotud tegevusi. Menetleb detail- ja üldplaneeringuid. II korrus kõrgharidus kadi.raudla@kuusalu.ee

6066379
53484442

Maris Torga Planeeringute spetsialist, tegeleb valla ehitus- ja planeeringutealase teavituse, kirjavahetuse ning arhiivi pidamisega. II korrus kõrgharidus maris.torga@kuusalu.ee 6000857
Ljubov Beglova Ehitusspetsialist, annab konsultatsioone ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes.
Menetleb reklaami paigaldamise taotlusi, hoonete projekteerimistingimusi, ehitusteatisi ja ehituslubasid.
II korrus kõrgharidus ljubov.beglova@kuusalu.ee 6066384
53063023
Enno Tammemäe Ehitusspetsialist, menetleb hoonete kasutusteatisi ja kasutuslubasi, rajatiste projekteerimistingimusi, ehitusteatisi, ehitus- ja kasutuslubasid, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalvet, annab konsultatsioone kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri  küsimustes. II korrus kõrgharidus enno.tammemae@kuusalu.ee 6066388
Rihti Väinsar Ehitus- ja maaspetsialist, ehitisregistri haldamine, teatiste sisestamine, andmete kaasajastamine vastavalt kehtivatele normdokumentidele, ehitisregistrist väljavõtete tegemine ja väljastamine ning kirjavahetus. II korrus keskharidus rihti.vainsar@kuusalu.ee 6000858
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist

Koostab ning viib ellu majandusalaseid arenguprogramme ja projekte, korraldab teede ehituse ja ekspluatatsiooniga seotud tegevusi. Planeerib ning viib ellu tänavavalgustuspunktide ja liinide ehitust ja remonti, korraldab valla heakorratöid, tegeleb hulkuvate loomadega.

I korrus keskharidus madis.praks@kuusalu.ee 6066376
53307301
Sirje Muru Maakorraldaja *asendaja uue töötaja leidmiseni II korrus   sirje.muru@kuusalu.ee 6066386
Kairi Rohtmets Maaregistripidaja, tegeleb maamaksuküsimuste, maaüksuste ja ehitiste aadressiandmete menetlustega ning päringutele vastamisega. II korrus rakenduslik kõrgharidus kairi.rohtmets@kuusalu.ee 6066385
58131209