Vastuvõtud vallamajas toimuvad ainult eelneval kokkuleppel ametnikuga E 8.30-13 ja K 13-18. 
ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Meeli Kuul Arendusjuht 214 meeli.kuul@kuusalu.ee 601 4327
5430 1327
Kair Tammel Juhtiv kommunaalteenuste spetsialist 110 kair.tammel@kuusalu.ee 606 6374 5886 3747
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialistPlaneeringute sisulised küsimused.

217 kadi.raudla@kuusalu.ee

606 6379
5348 4442

Maris Kirsimaa Planeeringute spetsialistPlaneeringute teavitused, kirjavahetus ning arhiivi pidamine. 217 maris.kirsimaa@kuusalu.ee 600 0857
Ljubov Beglova EhitusspetsialistKonsultatsioonid ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri küsimustes.
Reklaami paigaldamise taotlused, hoonete projekteerimistingimused, ehitusteatised ja ehitusload.
217 ljubov.beglova@kuusalu.ee 606 6384
5306 3023
Enno Tammemäe

Ehitusspetsialist 
Hoonete kasutusteatised ja kasutusload, rajatiste projekteerimistingimused, ehitusteatised, ehitus- ja kasutusload, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalve, konsultatsioonid kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri küsimustes.

217 enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
524 3977
Ametikoht täitmata Ehitus- ja järelevalve spetsialist      
Margus Kirss Keskkonnaspetsialist  Raieloa taotlused, puurkaevude asukohtade ja ehituslubade kooskõlastamine, jäätmekäitluse ja korraldatud jäätmeveo korraldamine, hajaasustuse programmi taotluste menetlemine, keskkonnamõjude eelhinnangute koostamine ja üldine keskkonnaalane nõustamine. 217

margus.kirss@kuusalu.ee

606 6391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist Majandusalaste arenguprogrammide ja -projektide koostamine ja elluviimine, teede remondi- ja hooldustöödega seotud tegevuste korraldamine. Tänavavalgustuse ehitus ja remont, heakorratööde korraldamine, hulkuvate loomadega tegelemine. 110 madis.praks@kuusalu.ee 606 6376
5330 7301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist  Maakorralduse ja maareformi küsimuste lahendamine. 215 alo.reidolv@kuusalu.ee 606 6387
Triinu Tomingas Maakorraldaja 215 triinu.tomingas@kuusalu.ee 606 6386