Vastuvõtuajad on esmaspäeval kell 8.30-12 ja kolmapäeval kell 13-18

Puhkused 2019 (Exceli-tabel seisuga 29.03.2019)

Kuusalu vallavalitsuse teenistujate koosseis

Töötaja ametijuhend avaneb, kui vajutada allolevas tabelis ametinimetuse peale.

KESKKOND
Nimi Amet Töötamise asukoht Haridus E-post Telefon
Elina Einaru Keskkonnaspetsialisttegeleb jäätmekäitluse, heakorra ja looduskaitse küsimuste. Menetleb puurkaevude, reoveepuhastite, keskkonna- ja raielubasid. II korrus kõrgharidus elina.einaru@kuusalu.ee 6066391