Vastuvõtud vallamajas toimuvad ainult eelneval kokkuleppel ametnikuga E 8.30-13 ja K 13-18. 
ARENGU- ja KESKKONNATEENISTUS  
Nimi Amet Kabinet E-post Telefon
Meeli Kuul Arendusjuht 214 meeli.kuul@kuusalu.ee 601 4327
5430 1327
Kair Tammel Haldusspetsialist 110 kair.tammel@kuusalu.ee 606 6374 5886 3747
Kadi Raudla

Planeeringute peaspetsialistPlaneeringute sisulised küsimused.

217 kadi.raudla@kuusalu.ee

606 6379
5348 4442

Maris Kirsimaa Planeeringute spetsialistPlaneeringute teavitused, kirjavahetus ning arhiivi pidamine. 217 maris.kirsimaa@kuusalu.ee 600 0857
Ljubov Beglova EhitusspetsialistKonsultatsioonid ehitus- ja arhitektuurilistes ning ehitusjärgus hoonete seadustamise ja ehitisregistri küsimustes.
Reklaami paigaldamise taotlused, hoonete projekteerimistingimused, ehitusteatised ja ehitusload.
217 ljubov.beglova@kuusalu.ee 606 6384
5306 3023
Enno Tammemäe

Ehitusspetsialist 
Hoonete kasutusteatised ja kasutusload, rajatiste projekteerimistingimused, ehitusteatised, ehitus- ja kasutusload, detailplaneeritud taristute elluviimise järelvalve, konsultatsioonid kasutusel olevate ehitiste seadustamise ja ehitisregistri küsimustes.

217 enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
524 3977
Rando Ainlo Ehitus- ja järelevalve spetsialist 217 rando.ainlo@kuusalu.ee 6066 385, 5481 0124 
Margus Kirss Keskkonnaspetsialist  Raieloa taotlused, puurkaevude asukohtade ja ehituslubade kooskõlastamine, jäätmekäitluse ja korraldatud jäätmeveo korraldamine, hajaasustuse programmi taotluste menetlemine, keskkonnamõjude eelhinnangute koostamine ja üldine keskkonnaalane nõustamine. 215

margus.kirss@kuusalu.ee

606 6391
Madis Praks Teede- ja majandusspetsialist Majandusalaste arenguprogrammide ja -projektide koostamine ja elluviimine, teede remondi- ja hooldustöödega seotud tegevuste korraldamine. Tänavavalgustuse ehitus ja remont, heakorratööde korraldamine, hulkuvate loomadega tegelemine. 110 madis.praks@kuusalu.ee 606 6376
5330 7301
Alo Reidolv Juhtiv maaspetsialist  Maakorralduse ja maareformi küsimuste lahendamine. 215 alo.reidolv@kuusalu.ee 606 6387
Triinu Tomingas Maakorraldaja 215 triinu.tomingas@kuusalu.ee 606 6386