Kehtivad üldplaneeringud

Kuusalu vallas kehtivad hetkel vastavalt 2001. aastal kehtestatud Kuusalu valla üldplaneering ja 2000. aastal kehtestatud Loksa valla üldplaneering.

Kuusalu valla üldplaneering

(Kuusalu vallavolikogu 19.12.2001 otsus nr 68 "Kuusalu valla üldplaneeringu kehtestamine")

Üldplaneeringu seletuskiri (Adobe PDF, 1.05 MB)
Lisa 1 "Kuusalu valla looduskaitsealused objektid" 
Lisa 2 "Valla muinsuskaitsealused objektid"
Lisa 3 "Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Lisa 4 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Lisa 5 "Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Lisa 6 "Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Lisad 7-9 "Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri; Kuusalu valla erateede nimekiri; Kuusalu valla metsateede nimekiri"

Vastavalt volikogu 04.12.2013 otsusele 67 on tunnistatud Lisa 7 kehtetuks ja määrati kohalike teede nimekiri, vastavlt volikogu 22.12.2014 otsusele 53 lisati kohalike teede nimekirja metsateed ja vastavalt volikogu 27.04.2016 otsusele 27 täiendati nimekirja.

Lisa 10 "Maavarade prognoos" (GIF, 206 KB)

Digitaal-kaardimaterjalid valla üldplaneeringu kohta

Kuusalu üldplaneering (osa 1, ZIP tüüpi fail ~ 20MB) Kaart 1 (PNG) sama PDF
Kuusalu üldplaneering (osa 2, ZIP tüüpi fail ~ 4,7MB) Kaart 2 (PNG) sama PDF
Kuusalu alevik (PNG) sama PDF
Kanalisatsiooni rekonstruktsioon (ZIP tüüpi fail ~ 20MB)

Loksa valla üldplaneering


Loksa valla üldplaneering (RAR tüüpi fail, 69 MB). Sama ZIP-failina (89 MB). Seletuskiri PDF-failina
Kehtestatud Loksa Vallavolikogu poolt 27.01.2000 a. Uus. Üldplaneeringu kaart PDF ja PNG formaadis

NB! Siintoodud andmed on vaadeldavad Auto-CAD, Digi-CAD, MapInfo või muu vastava digitaal-kaardimaterjali tarkvara abil. Üldplaneeringu kaardimaterjali vaatlemiseks on andmefailidega kaasas MapInfo ProViewer tarkvara, mis tuleb eelnevalt arvutisse installeerida.