Üldplaneering

Kuusalu vallas kehtivad hetkel vastavalt 2001. aastal vastuvõetud Kuusalu valla üldplaneering ja 2000. aastal vastuvõetud Loksa valla üldplaneering.

Uus Kuusalu valla üldplaneering on koostamisel. Lähitulevikus saab üldplaneeringu eskiislahendusega tutvuda täpsemalt selleks valmival kodulehel. 

Täpsem info avaneb peatselt menüü valikust "Koostatav üldplaneering".

 

nov 2020