Üldplaneering

Kuusalu vallas kehtivad vastavalt 2001. ja 2000. aastal vastuvõetud Kuusalu valla üldplaneering ja Loksa valla üldplaneering.

Uus Kuusalu valla üldplaneering on praegu koostamisel.

Täpsema info leiate vasakul olevast menüüst