Uue üldplaneeringu koostamine

Algatatud on üldplaneeringu koostamine ning lähiajal toimub eskiislahenduse avalikustamine, millest teavitatakse täiendavalt.