Sotsiaaltoetuste info

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Kuusalu vallavalitsus lähtub sotsiaaltoetuste maksmisel sissetulekust sõltuvate toetuste puhul  nagu küttetoetus,  osalustasu toetus, toidutoetus, ühekordne toetus, huvihariduse, huviringi ja laagri toetus kohalikust toimetulekupiirist, mis on 400 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel on rakse ja sügava puudega inimese toimetulekupiir 600 eurot kuus. 

Taotlusi toetuste saamiseks võtame vastu Spoku keskkonnas, digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee saadetuna või vastuvõtuaegadel, kuhu tuleb eelregistreerida, (E 8.30 – 12.00, K 13.00 – 18.00) sotsiaalteenistuses kohapeal.

Arvutis täitmiseks taotlus ja printimiseks taotlus.

Kuusalu valla sotsiaaltoetused ja piirmäärad alates 01.01.2024:

Osalustasu toetus

Toidutoetus

Huvihariduse, huviringi ja laagri toetus

Tervisetoetus

Küttetoetus

Ühekordne toetus

Vältimatu abi toetus

Sünnitoetus

Lapsehoiuteenuse toetus

Aabitsatoetus

Puudega lapse transporditoetus

Hoolduspere toetus

Lasterikka pere toetus

Puudega inimese toetus

Kriisitoetus

Jõulutoetus

Juubelitoetus

Intervallhoiuteenuse või koduhooldusteenuse toetus

Hooldajatoetus täisealise isiku hooldamise eest

Hooldajatoetus puudega lapse vanemale

Matusetoetus

Tasuta ujumine puudega noorele

 

Riiklikud toetused 

Toimetulekutoetus

  • Toimetulekupiir alates 1. juunist 2022 üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 200 eurot kuus. Iga alaealise pereliikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus.

 

Täiendav info:

Sotsiaaltoetuste spetsialist

(Ruum 115)

Ene Rebane

606 6378

5349 9503

ene.rebane@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00