EELARVE JA MAJANDUSAASTA ARUANDED

Loe Kuusalu valla eelarve täitmise kohta eelarvearuandest Rahandusministeeriumi kodulehel.

2023

 
 
 
 

 

2022

 

Kuusalu valla 2022. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II lugemine
Kuusalu valla 2022. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II lugemine. Seletuskiri
Kuusalu valla 2022. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II lugemine. Lisa

Kuusalu valla 2022. aasta eelarve kinnitamine. II lugemine
Kuusalu valla 2022. aasta eelarve kinnitamine. Seletuskiri 
Kuusalu valla 2022. aasta eelarve kinnitamine. Lisa
Kuusalu valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Kuusalu valla 2022. aasta eelarve projekt I lugemine
Kuusalu valla 2022. aasta eelarve projekti I lugemine. Seletuskiri
Kuusalu valla 2022. aasta eelarve projekti I lugemine. Eelarve tabel

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine. II lugemine
Kuusalu valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine. II lugemine. Lisa

2021

Kuusalu valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kuusalu valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine.

Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine. Seletuskiri

Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine. Määrus

Kuusalu valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine.

Kuusalu valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine. Seletuskiri

Kuusalu valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine. Määrus.

Kuusalu valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade

Kuusalu valla 2021. aasta eelarve kinnitamine

Kuusalu valla 2021. aasta eelarve kinnitamine. Seletuskiri

Kuusalu valla 2021. aasta eelarve kinnitamine. Eelarve tabel

Kuusalu valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine

 

2020

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve täitmise lühiülevaade

Kuusalu valla 2020. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Kuusalu valla 2020. aasta III lisaeelarve kinnitamine. Seletuskiri

Kuusalu valla 2020. aasta III lisaeelarve kinnitamine. Tabel

Kuusalu valla 2020 aasta II lisaeelarve kinnitamine

Kuusalu valla 2020 aasta II lisaeelarve kinnitamine. Seletuskiri

Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine. Seletuskiri

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine. Seletuskiri

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine. Eelarve tabel

2020. aasta eelarve lühiülevaade

Valminud on Kuusalu valla eelarvestrateegia 2021-2024 eelnõu dokumendid.

Eelarvestrateegia dokumendid on leitavad siit:

EELARVESTRATEEGIA 

EELARVESTRATEEGIA TABEL SELGITUSTEGA

EELARVESTRATEEGIA EELNÕU

Kuusalu valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2019

Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine
Kuusalu valla 2019. aasta eelarve kinnitamine  (20. märtsi 2019 määrus)
Määruse lisa

Kuusalu valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

2019. aasta eelarve lühiülevaade

Kuusalu valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

2018

Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarve kinnitamine
Lisa Kuusalu valla 2018. aasta I lisaeelarve

Kuusalu valla 2018. aasta eelarve kinnitamine
Lisa eelarve 2018
Seletuskiri

Lühiülevaade 2018. eelarvest

Kuusalu valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine - OTSUS

Kuusalu valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Vandeaudiitori aruanne

 

2017

Kuusalu valla 2017. aasta IV lisaeelarve kinnitamine 
Lisaeelarve IV 2017

Kuusalu valla 2017. aasta III lisaeelarve kinnitamine 
Lisaeelarve III 2017

Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve kinnitamine 
Lisaeelarve II 2017

Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine
Lisaeelarve I 2017

2017. aasta eelarve (lühiülevaade)

Kuusalu valla 2017. aasta eelarve kinnitamine
Eelarve 2017
Seletuskiri

Kuusalu valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Kuusalu valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

2016

2016. aasta eelarve

Kuusalu valla 2016. aasta IV lisaeelarve kinnitamine
Lisaeelarve IV 2016

Kuusalu valla 2016. aasta III lisaeelarve kinnitamine 26.10.2016 Vallavolikogu määrus nr 19
Lisaeelarve III 2016

Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine 29.06.2016 Volikogu määrus nr 14
Lisaeelarve II 2016

Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve kinnitamine 23.03.2016 Volikogu määrus nr 5
Lisaeelarve I 2016

Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine 22.12.2015 Volikogu määrus nr 21
Eelarve 2016
Seletuskiri - PDF
Lühiülevaade 2016. aasta eelarvest

Kuusalu valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

2015

2015. aasta eelarve

Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve kinnitamine 22.12.2015 Volikogu määrus nr 22
Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine 17.06.2015 Volikogu määrus nr 13
Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve kinnitamine 25.03.2015 Volikogu määrus nr 6
Kuusalu valla 2015. aasta eelarve kinnitamine 22.12.2014 Volikogu määrus nr 32
Eelarve 2015
Seletuskiri - PDF

Kuusalu valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

2014

2014. aasta eelarve

Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve kinnitamine 22.12.2014 Volikogu määrus nr 31
Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine 27.08.2014 Volikogu määrus nr 25
Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine 26.02.2014 Volikogu määrus nr 4
Eelarve 2014
Seletuskiri 

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsus nr 27 "Kuusalu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine"
Majandusaasta aruanne
Vandeaudiitori aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne

2013

2013. aasta eelarve

Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve kinnitamine 
Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve kinnitamine 
Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve kinnitamine 
Kuusalu valla 2013. aasta eelarve kinnitamine 
Eelarve 2013
Seletuskiri

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsus nr 33 "Kuusalu valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine"

2012

2012. aasta eelarve

Kuusalu valla 2012. aasta lisaeelarve kinnitamine
Seletuskiri

Kuusalu valla 2012. aasta eelarve kinnitamine
Seletuskiri

Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 otsus nr 28 "Kuusalu valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine"

Varasemad eelarved ja majandusaasta aruanded