Arengukavad

Kuusalu valla arengukava ja eelarvestrateegia

Arengukava on peamise strateegilise tasandi dokumendina aluseks valla investeerimisotsustele ja arengusuundade valikule.

 

Kuusalu valla arengukava 2012-2032 

Kuusalu valla investeerimisvajaduste loetelu 2019 - 2022 kinnitamine

Lisa: projektide loetelu

 

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2018-2021

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine

 

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2021-2024 eelnõu dokumendid

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia tabel selgitustega

Eelarvestrateegia eelnõu


OÜ Kuusalu Soojus arengukava

Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020–2032


Valdkondade arengukavad

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015-2020. Arengukava täitmist vaata SIIT.

Kuusalu valla noorsootöö arengukava  Arengukava täitmist vaata SIIT

Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020  Arengukava täitmist vaata SIIT

Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020  Arengukava täitmist vaata SIIT

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020 Arengukava täitmist vaata SIIT

Kuusalu valla teede arengukava 2016-2025 Arengukava täitmist vaata SIIT

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020  Jäätmekava täitmist vaata SIIT

Haridusasutuste arengukavad

Kolga Lasteaia arengukava kinnitamine

Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine

Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine

Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli arengukava aastateks 2022-2026 kinnitamine

Kolga Kooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia arengukava aastateks 2021-2023 kinnitamine

Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava aastateks 2019-2022 kinnitamine 

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine