Arengukavad

Kuusalu valla arengukava ja eelarvestrateegia

Arengukava on põhiline valla arengut strateegilisel tasandil suunav dokument, mis on investeerimisotsustele ning arengusuundade alus.

Kuusalu valla arengukava 2012-2032 

Kuusalu valla investeerimisvajaduste loetelu 2019 – 2022 kinnitamine 

 

Lisa: projektide loetelu

 

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2018-2021

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine

Valminud on Kuusalu valla eelarvestrateegia 2021-2024 eelnõu dokumendid.

Eelarvestrateegia dokumendid on leitavad siit:

EELARVESTRATEEGIA 

EELARVESTRATEEGIA TABEL SELGITUSTEGA

 

EELARVESTRATEEGIA EELNÕU


OÜ Kuusalu Soojus arengukava

Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027


Valdkondade arengukavad

Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava 2015-2020

Kuusalu valla noorsootöö arengukava

Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020

Kuusalu valla kultuuri arengukava 2014-2020

Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava 2014-2020

Kuusalu valla teede arengukava 2016-2025

Haridusasutuste arengukavad

Kolga Lasteaia arengukava kinnitamine

Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine

Kolga Kooli arengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine

Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine

Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava aastateks 2015-2018 kinnitamine 

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

Kuusalu Kunstide Kooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine

 


Kuusalu valla jäätmekava

Jäätmekäitluse arengusuunad aastateks 2015–2020 on määratud Ida-Harjumaa jäätmekavas 2015-2020 (vastu võetud Kuusalu vallavolikogu 28. oktoobri 2015 määrusega nr 17).