20.09.22

Projekti nimi "Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks".

 

Projekti eesmärk on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Raasiku vald ja Loksa linn) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Projekti peamised tegevussuunad:

 • Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks
  • varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;
  • väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;
  • olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;
  • integreeritud teenuste arendamine ja disain
 • Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine
  • koolitusprogrammi väljatöötamine;
  • spetsialistide koolitamine ja õppereisid
 • Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule

Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024
Toetussumma: 244 807 eur
Toetusmäär: 100%

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Toetuse saaja: Kuusalu vald

Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Raasiku vald

Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Toetuse saaja kontaktisik: Anu Kirsman, juhtiv haridusspetsialist, Kuusalu Vallavalitsus anu.kirsman@kuusalu.ee.

Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee 50 96 324

- - - - - - - - - - 

Project "Co-operational models of integrated services for preventing and intervening early school drop-out"

The aim of this project is to enhance the local governments' capability within the eastern part of Harju county (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa and Raasiku parishes) to offer children and youth in underprivileged situation additional supportive services, that prevent their early drop-out of the educational system and improve their inclusion in education. With this project models are created and piloted on the local level to achieve the goal of preventing early school drop-out.

The main course of action within the project:

 • creating co-operational models on a local level to offer services for preventing and intervening with early school drop-out:
  • finding out the main factors that predispose the issue of early school drop-out within the premises of the forementioned local governments;
  • discovering the need for services preventing early school drop-out among the most vulnerable student groups;
  • analyzing and charting the existing services;
  • developing and designing integrated services
 • providing training to specialists associated with the services:
  • working up a training programme
  • training specialists and providing study trips
 • piloting innovative local level services that help to facilitate the transition of underprivileged children and youth between school levels

Leading partner: Raasiku municipality, Harju county

Project partners: Anija municipality, Jõelähtme municipality, Loksa municipality, Kose municipality, Kuusalu municipality

Partners: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Contact of leading partner: Anu Kirsman, head of department of educational services, Kuusalu municipality anu.kirsman@kuusalu.ee.

Project manager: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee

Duration of project: 03.05.2022 - 30.04.2024

Grant: 244 807 eur from the EEA and Norway Grants 2014–2021.