Taotluste vormid

 

Lasteaia info:

 

Lasteaiakoha taotlemise avaldus

Kuusalu valla elektrooniline lasteaia järjekord

Lasteaia suvise valverühma koha taotlemine 202

 

Kuusalu valla sotsiaaltoetused ja piirmäärad alates 01.01.2023

Taotlusi toetuste saamiseks võtame vastu Spoku keskkonnas, digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee saadetuna või vastuvõtuaegadel, kuhu tuleb eelregistreerida, (E 8.30 – 12.00, K 13.00 – 18.00) sotsiaalteenistuses kohapeal.

Ametikooli õpilase toetuse avaldus 

Osalustasu toetus 

Toidutoetus 

Raske ja sügava puudega lapse sotsiaalteenuste toetus

Aabitsatoetus 

Huvihariduse, huviringi ja laagri toetus

Üldhariduskooli õpilase sõidukompensatsiooni taotlus kuni 2023 aasta eest

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulu kompenseerimine

Muud korrad ja taotlused:

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulu kompenseerimise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetuse taotlus

Kuusalu valla haridusvaldkonna tunnustamise kord

 

Kontaktisik:
Kuusalu vallavalitsuse juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman,
tel 6066 383, anu.kirsman@kuusalu.ee

 

  Head Kuusalu valla üldhariduskoolide õpilaste lapsevanemad!
Tuletame meelde, et huvihariduse ja huvitegevuse sõidukulude osalist kompensatsiooni on võimalik 2023 aasta eest küsida 11 kuu eest kalendriaastas.

Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord

Lisainfo: Anu Kirsman anu.kirsman@kuusalu.ee 57570906